BANGPLEEPAT TV


689923613.913017.mp4
689923625.706220.mp4

NEWS

รายชื่อและห้องสอบ รายการ ASMO THAI 2022ใน วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ Read More >>

รายชื่อและห้องสอบ รายการ ASMO THAI 2022ใน วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ Read More >>

รายชื่อและห้องสอบ รายการ ASMO THAI 2022ใน วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ Read More >>

แนวปฏิบัติในวันสอบ TEDET ใน วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ Read More >>

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ Read More >>

ปลื้มใจและภาคภูมิใจกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ Read More >>

รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปี 1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่ Read More >>

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่2/2564 และเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 Read More >>

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถม Read More >>

แจ้งกำหนดการ รับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา2564 Read More >>

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่ได้ส่งรายชื่อรับวัคซีนเดินทางไปฉีดวัคซีน Read More >>

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019Read More >>

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019Read More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ประกาศ การเตรียมความพร้อมและข้อมูล เพื่อรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาRead More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

60/3 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (วัดศรีวารีน้อย)

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

​---

BANGPLEEPATTANASUKSALAI SCHOOL

60/3 Moo 7 Thepparat Chaloem Phrakiat 72 Phansa Rd (Soi Wat Sriwarinoi)

Bang Chalong, Bangplee, Samutprakan 10540