NEWS

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่ได้ส่งรายชื่อรับวัคซีนเดินทางไปฉีดวัคซีน Read More >>

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019Read More >>

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019Read More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ประกาศ การเตรียมความพร้อมและข้อมูล เพื่อรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาRead More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ประกาศ เรื่องแนวทางการเก็บและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More >>

ทางโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม 2564 Read More >>

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา Read More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

60/3 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (วัดศรีวารีน้อย)

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

​---

BANGPLEEPATTANASUKSALAI SCHOOL

60/3 Moo 7 Thepparat Chaloem Phrakiat 72 Phansa Rd (Soi Wat Sriwarinoi)

Bang Chalong, Bangplee, Samutprakan 10540