กิจกรรมเล่นเกมจับคู่พยัญชนะ.mp4
ศิลปะสร้างสรรค์ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ.mp4
กิจกรรมส่งบอลให้เพื่อน.mp4

เด็ก ๆ ทำกิจกรรมส่งบอลให้เพื่อน เป็นการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และพัฒนาด้านร่างกาย

Automatic.MP4

Leader in Me Implementation


การอบรมกระบวนการผู้นำในตัวฉัน วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8:30- 15:30 น. วิทยากร: พัชรินทร์ คงเรือง และผู้ช่วยวิทยากร

อ3 วิ่งซิกแซก 19-10-66.mp4

กิจกรรมงซิกแซก เเละกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 🏃‍♀️🏃‍♂️


โดยการทรงตัวในการวิ่งสลับไปมาหลบสิ่งกีดขวาง ช่วยเสริมสร้างทักษะทางสมอง ร่างกาย และจิตใจ ให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักกฏกติกา การฟังคำสั่ง วิธีการเล่นที่ถูกต้อง และได้ฝึกการสังเกตรายละเอียด ลักษณะของสิ่งของ ในกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

สมัครสอบแข่งขันรายการ FISO 2023 National Round 2023

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครแข่งขันรายการ FISO 2023 ช่วงชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา สามารถ Read More >>  

TIMO HEAT ROUND 2023-2024

พิธีรับรางวัลและภาพบรรยากาศ TIMO HEAT ROUND 2023-2024 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ Read More >>  

งานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานฝ่ายจัดขบวนแห่ประเพณี ในวันเปิดงานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์ Read More >>  

วันปิยมหาราช 2566

23 ตุลาคม 2566  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More >>  

วันนวมินทรมหาราช 2566

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  Read More >>  


Liang Changmei School (Update DAY2)

ชมโรงเรียนระดับประถมศึกษา Liang Changmei Experimental Primary School  Read More >>  


บรรยากาศการปลูกต้นไม้ ก่อนวันงานกฐิณ

ผอ.คุณครู และช่างโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จัดสวนหย่อมที่วัด ราษฎร์นิมิตรศรัทธาธรรม  Read More >>  


การรับผลการเรียนและรับหนังสือ 2/66

การรับผลการเรียนและรับหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ทางโรงเรียนมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง  Read More >>  


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSelf Assessment Report : SAR ปีการศึกษา2565  Read More >>  

รายชื่อและห้องสอบ รายการ ASMO THAI 2022ใน วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  Read More >>  

รายชื่อและห้องสอบ รายการ ASMO THAI 2022ใน วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  Read More >>  

รายชื่อและห้องสอบ รายการ ASMO THAI 2022ใน วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  Read More >>  

แนวปฏิบัติในวันสอบ TEDET ใน วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  Read More >>  

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  Read More >>  

ปลื้มใจและภาคภูมิใจกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้  Read More >>  

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

60/3 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (วัดศรีวารีน้อย)

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 ​---

BANGPLEEPATTANASUKSALAI SCHOOL

60/3 Moo 7 Thepparat Chaloem Phrakiat 72 Phansa Rd (Soi Wat Sriwarinoi)

Bang Chalong, Bangplee, Samutprakan 10540