ปลื้มใจและภาคภูมิใจกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ Read More >>

รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปี 1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่ Read More >>

กำหนดการปิดภาคเรียนที่2/2564 และการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2565

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่2/2564 และเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 Read More >>

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถม Read More >>

แจ้งกำหนดการ รับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา2564 Read More >>

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่ได้ส่งรายชื่อรับวัคซีนเดินทางไปฉีดวัคซีน Read More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ประกาศ เรื่องแนวทางการเก็บและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More >>

ทางโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม 2564 Read More >>

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา Read More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยของเราจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ Read More >>

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยของเราปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ Read More >>


โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยของเราได้ทำการจัดซื้อเครื่องเล่นใหม่มาติดตั้งให้นักเรียนได้ทำการใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน Read More >>

การแข่งขันประกวดรองเพลง Bangpleepat Singer 2020 รอบคัดเลือก ได้ผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่รอบ final เป็นที่เรียบร้อย Read More >>


การแข่งขันประกวดรองเพลง Bangpleepat Singer 2020 รอบคัดเลือก ได้ผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่รอบ final เป็นที่เรียบร้อย Read More >>


ผ่านไปเป็นอันที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันประกวดร้องเพลง Bangpleepat Singer 2020 รอบ Final

ได้ผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Read More >>

การแข่งขันประกวดรองเพลง Bangpleepat Singer 2020 รอบคัดเลือก ได้ผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่รอบ final เป็นที่เรียบร้อย Read More >>


นักเรียนโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้ทำกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียน Read More >>


โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้เข้าร่วมแสดงผลงานประกวด การประชุมเชิงวิชาการเพื่อคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) Read More >>


ห้องสมุดโฉมใหม่ New Library

12/05/20

ห้องสมุดโฉมใหม่ ได้รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยในการเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือที่ให้ความรู้ในรูปของการ์ตูนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เหมาะแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นศูนย์รวมความรู้เป็นประตูสู่โลกกว้าง

สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่

12/05/20

หลังจากปิดเทอมมานานโรงเรียนเราก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สวยหรูเหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา เข้ามาแหวกว่ายในชั่วโมงเรียน พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศรอบๆสระสไตล์รีสอร์ท และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสุขา มุมพักผ่อน เป็นต้น

เป็นสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ฆ่าเชื้อโรคเสมือนในน้ำแร่ไม่ทำลายสภาพผิว มีระบบความปลอดภัยที่ช่วยดูแลนักเรียนในขณะเรียน มีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนว่ายน้ำโดยเฉพาะ